Kennisbank
Partituur
Schakelprogramma
School-ondersteuningsprofiel

Hoe werkt het

Wat u doet om Framework+ voor u te laten werken is het volgende:

Deel 1: SOP opstellen in Framework

– Met de digitale web applicatie stelt u uw Schoolondersteunings Profiel (SOP) op
o U wordt door een serie vragen geleid die u moet invullen
o Het gaat hier om 13 pijlers in totaal
o Dit geeft inzicht in de balans diversiteit van de leerling-populatie en de professionaliteit van het schoolteam
o Er rolt een SOP uit dat aan de wettelijke eisen voldoet
o Jaarlijks bij te houden

Deel 2: Schakelprogramma is alleen nodig als u deel 1 niet in Framework gedaan heeft.

o Het gaat hier om het beantwoorden van de vraag: waar staan we, waar willen we uitkomen en dan geordend naar de 13 pijlers.

Deel 3: Invoeringsprogramma Passend Onderwijs invullen en bijhouden

o Hier helpt het programma u om overzicht te scheppen. U zet een route uit in de tijd en verdeelt de inhoudelijke stappen over alle betrokkenen.
o Het programma wordt steeds centraal bijgehouden en zo weet iedereen elk moment wat afgesproken is en wat er te doen staat.

De Kennisbank

o U sleept Informatie en scholingsideeën die u vindt in de Schatkist direct met de muis naar de juiste plek in uw invoeringsprogramma. Dit kan via de methode “drag and drop.